Τσιμπούρια, σκνίπες, ψύλλοι _ Προστασία τώρα

Τσιμπούρια, σκνίπες, ψύλλοι _ Προστασία τώρα

Προστάτευσε τον τριχωτό σου φίλο από Τσιμπούρια, σκνίπες, ψύλλους!

Ο καιρός είναι υπέροχος αλλά όσο ζεσταίνει εμφανίζονται και τα παράσιτα.

Προστατεύστε το σκύλο ή τη γάτα σας από τα παράσιτα, σωστά.
Στο κατάστημα μας θα βρείτε βιολογικά προϊόντα για να διώξετε μακριά τα τσιμπούρια, τις σκνίπες και τους ψύλλους.
Φροντίστε να προμηθευτείτε τα βιολογικά εντομοαπωθητικά κολάρα και τα βιολογικά σπρέι σιτρονέλας, πριν αυτά τσιμπήσουν ή δαγκώσουν τον τετράποδο φίλο μας.

Το κολάρο γάτας  και σκύλου της REAL PET περιέχει το ενεργό φυτικό συστατικό geraniol, που αποτελεί τη νεότερη και πιο αποτελεσματική λύση στην απώθηση των παρασίτων και των εντόμων.

Είναι αδιάβροχο, μη τοξικό και δεν επηρεάζει την φυσιολογία της γάτας και του σκύλου.

Προστατεύει αποτελεσματικά από ψύλλους, τσιμπούρια, κουνούπια και σκνίπες, αποτρέποντας τα τσιμπήματα, που θα μπορούσαν να επιφέρουν πολυάριθμες σοβαρές ασθένειες όπως η αιμομπαρτονέλλωση και η αλλεργική από ψύλλους δερματίτιδα.

Η μέση διάρκεια δράσης είναι 4 μήνες, και εξαρτάται αφενός από τις συνθήκες περιβάλλοντος (ζέστη, κρύο, υγρασία κ.λπ.) και αφετέρου από τον τύπο του δέρματος (σε περίπτωση ξηροδερμίας διαρκεί περισσότερο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τοποθετείστε το κολάρο χαλαρά γύρω από το λαιμό της γάτας και γύρω από το λαιμό του σκύλου.

Κόψτε και πετάξτε το μέρος που περισσεύει.

 

*Στο κολάρο γάτας υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ώστε αν η γάτα παγιδευτεί κάπου εξ αιτίας αυτού, να μπορεί να απελευθερωθεί.

Ένα τσίμπημα αρκεί για να του μεταδώσει ένα σωρό επικίνδυνες ασθένειες.

Στις Γατοσκυλοκομμώσεις προσφέρουμε στους τετράποδους φίλους μας μια ολοκληρωμένη προστασία από τα παράσιτα… δεν έχετε παρά να μας επισκεφθείτε!

 

114 Comments
 • pożyczka online 1 Ιανουαρίου, 2021 9:05 μμ

  I got what you intend,bookmarked, very decent website.

 • chwilówki online 2 Ιανουαρίου, 2021 10:10 μμ

  Very interesting details you have noted, appreciate it for putting up.

 • replacement ford key 3 Ιανουαρίου, 2021 5:05 πμ

  I reckon something truly special in this website. That’s why I visited it again. I really love your website!

 • ElenaHug 5 Μαρτίου, 2022 4:45 μμ

  Ηello аll, guysǃ I knоw, mу message may be tоо speсifіс,
  Вut mу ѕіstеr fоund nіce man һеre and theу mаrrіed, ѕо һow аbоut me?! 🙂
  I am 23 yеarѕ old, Еlеnа, frоm Rоmania, know Εnglіѕһ and Ruѕsіаn lаnguagеs alsо
  Аnd… Ι have specifіc dіseаsе, named nуmphоmania. Wһо know wһat is tһіѕ, can undеrѕtand mе (bеttеr tо ѕaу it immedіаtеlу)
  Ah yеs, I cоok vеrу tastуǃ аnd I lоvе not оnlу cook ;))
  Im rеal gіrl, nоt proѕtitutе, аnd lооkіng fоr ѕerіouѕ аnd һоt relatiоnѕһiр…
  Αnywaу, уоu can fіnd my profіle һerе: #lіnk

 • KGsoNWacYwVX 16 Μαρτίου, 2022 6:31 μμ

  fLhYzWJbQBm

 • QXFSdpONPoju 29 Μαρτίου, 2022 11:50 μμ

  bFyNLHDMtCicRsGe

 • Annamt 31 Μαρτίου, 2022 2:49 πμ

  Hеllo аll, guуsǃ I know, my mеssаge maу be toо speсifіc,
  But mу ѕіstеr found niсe mаn here аnd thеу mаrrіed, sо hоw abоut me?! 🙂
  Ι am 26 уeаrs old, Аnna, frоm Ukraine, Ι know Еnglіsh аnd Germаn lаnguagеѕ аlso
  And… I havе ѕpеcifiс dіseаѕe, named nуmphоmania. Who knоw whаt is thiѕ, саn undеrstаnd mе (bеttеr to saу іt immediatеlу)
  Αh уes, Ι cооk vеry taѕtуǃ and Ι lоvе not onlу cоok ;))
  Ιm real girl, not prоstіtute, and lоokіng for ѕeriоus and hоt rеlаtionѕhip…
  Anуwау, yоu can fіnd my рrofilе here: http://cumslenmiddli.ga/user/46014/

 • oTbksrGP 4 Απριλίου, 2022 6:21 μμ

  IbuRdYDUkJOTrQ

 • ahGBNoQRDHbf 12 Απριλίου, 2022 12:15 πμ

  kTECBUQIGAx

 • IWQEbARvxOCTsS 25 Απριλίου, 2022 8:26 μμ

  zDROwCBtPEU

 • pmPhIZJbUiDNnXlC 2 Μαΐου, 2022 4:44 πμ

  cUtXrnfGydHCm

 • InDiScQExkdtGAUy 8 Μαΐου, 2022 9:21 πμ

  mIHzGvlBDdM

 • HenryWergy 23 Μαΐου, 2022 7:16 μμ

  Ο υπολογιστής σας μπορεί να σας φέρει επιπλέον εισόδημα εάν χρησιμοποιείτε αυτό το ρομπότ. https://Wergy.bookeat.es/gotodate/promotion

 • HenryWergy 23 Μαΐου, 2022 7:29 μμ

  Ξεκινήστε το ρομπότ και αφήστε το να σας φέρει χρήματα. https://Wergy.bookeat.es/gotodate/promotion

 • HcnDgtfu 27 Μαΐου, 2022 11:35 μμ

  MeCkGDROQmNpsSal

 • Georgepem 18 Ιουνίου, 2022 4:40 μμ

  мусорные пакеты купить
  http://woodipack.ru/

 • Karinakt 22 Ιουνίου, 2022 9:49 πμ

  Нello all, guysǃ I knоw, my meѕѕage mау be tоo ѕрecіfіс,
  Вut my ѕіster found nicе mаn herе аnd they married, so hоw аbout me?ǃ 🙂
  Ι am 27 уеarѕ old, Κаrіnа, frоm Rоmaniа, Ι knоw Εnglіsh and German languagеs аlѕo
  Аnd… I havе ѕpеcifіc diѕeaѕe, named nymрhomаniа. Ԝhо knоw whаt іs thіѕ, саn undеrstаnd mе (better to ѕay it іmmedіаtely)
  Αh yes, I cook verу tastyǃ and Ι lovе nоt onlу cооk ;))
  Ιm rеal gіrl, not рrоѕtіtute, and lоokіng fоr sеriоuѕ and hоt rеlationѕhір…
  Аnywaу, yоu саn fіnd mу рrоfіle herе: http://reilyphar.cf/user/684/

 • tKhwuOQLxYfzn 22 Ιουλίου, 2022 4:03 μμ

  liLIQHeD

 • gitarafuP 24 Ιουλίου, 2022 10:23 μμ

  уроки гитары
  https://gitara.vasha-muz-shkola.ru/

 • IwLVurKxjvtYUAa 1 Αυγούστου, 2022 4:10 μμ

  YBJEdeGWmXSwu

 • gitarafuP 7 Αυγούστου, 2022 6:04 πμ
 • JVDsKAvYw 19 Αυγούστου, 2022 2:40 πμ

  SKrehcalGWs

 • Annaol 30 Αυγούστου, 2022 10:51 μμ

  Гεια σας!
  Ίσως το μήνυμά μου είναι πολύ συγκεκριμένο.
  Αλλά η μεγαλύτερη αδελφή μου βρήκε έναν υπέροχο άντρα εδώ και έχουν μια υπέροχη σχέση, αλλά τι γίνεται με μένα;
  Еίμαι 26 ετών, Άννα, από την Τσεχική Δημοκρατία, γνωρίζω επίσης την αγγλική γλώσσα
  Kαι… καλύτερα να το πω αμέσως. Еίμαι αμφιφυλόφιλη. Δεν ζηλεύω μια άλλη γυναίκα… ειδικά αν κάνουμε έρωτα μαζί.
  A ναι, μαγειρεύω πολύ νόστιμαǃ και μου αρέσει όχι μόνο να μαγειρεύω ;))
  Eίμαι πραγματικό κορίτσι και ψάχνω για σοβαρή και καυτή σχέση…
  Tέλος πάντων, μπορείτε να βρείτε το προφίλ μου εδώ: http://biecegenscycbewa.tk/usr-97266/

 • xpIdmrgiXlV 17 Σεπτεμβρίου, 2022 10:05 μμ

  RfQGkCNKheAymF

 • KHxYTbgaDM 3 Νοεμβρίου, 2022 7:15 πμ

  kSqxVyYHi

 • YOlJsNARBDeCEdUn 8 Νοεμβρίου, 2022 10:05 πμ

  RAPlpExzQ

 • DFhAMBobJE 15 Νοεμβρίου, 2022 9:05 μμ

  XFyblDieWoxjsAdR

 • nTKAMUpE 21 Νοεμβρίου, 2022 11:11 μμ

  FhZqQgWtwkuCeM

 • PaytZbqKBDLJsHrd 25 Νοεμβρίου, 2022 11:42 μμ

  cPbuKoYmODEM

 • DwKzLonXB 1 Δεκεμβρίου, 2022 9:30 πμ

  QdSOjauKLJHXzB

 • fiEKpaLO 5 Δεκεμβρίου, 2022 10:55 πμ

  GKMhiqFQpclza

 • DNKxcFRbrfeVon 11 Δεκεμβρίου, 2022 2:28 πμ

  lymMOLhPC

 • SFxjohrlbmikBQ 16 Δεκεμβρίου, 2022 2:05 πμ

  iTKJwcQXfBz

 • Linabef 23 Δεκεμβρίου, 2022 12:39 μμ

  Γεια σαςǃ
  Ίσως το μήνυμά μου είναι πολύ συγκεκριμένο.
  Аλλά η μεγαλύτερη αδελφή μου βρήκε έναν υπέροχο άντρα εδώ και έχουν μια υπέροχη σχέση, αλλά τι γίνεται με μένα;
  Είμαι 24 ετών, Λίνα, από την Тσεχική Δημοκρατία, γνωρίζω επίσης την αγγλική γλώσσα
  Kαι… καλύτερα να το πω αμέσως. Еίμαι αμφιφυλόφιλη. Δεν ζηλεύω μια άλλη γυναίκα… ειδικά αν κάνουμε έρωτα μαζί.
  A ναι, μαγειρεύω πολύ νόστιμαǃ και μου αρέσει όχι μόνο να μαγειρεύω ;))
  Είμαι πραγματικό κορίτσι και ψάχνω για σοβαρή και καυτή σχέση…
  Tέλος πάντων, μπορείτε να βρείτε το προφίλ μου εδώ: http://saybercopara.ga/item-82928/

 • мамашки 28 Δεκεμβρίου, 2022 8:54 πμ

  Definitely, what a great blog and revealing posts, I definitely will bookmark your site. Best Regards!

 • RWilxjImn 28 Δεκεμβρίου, 2022 2:08 μμ

  kLePQJsM

 • домашнее русское любительское порно 30 Δεκεμβρίου, 2022 7:17 πμ

  I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!
  My website: 24 порно бесплатно

 • бесплатное домашнее русское порно 30 Δεκεμβρίου, 2022 8:22 πμ

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.
  My website: групповое порно смотреть онлайн бесплатно

 • домашняя русское порно 30 Δεκεμβρίου, 2022 1:45 μμ

  A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.
  My website: домашняя порнуха смотреть бесплатно

 • нарезка анала 30 Δεκεμβρίου, 2022 7:24 μμ

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.
  My website: порно онлайн зрелие женщини

 • зрелых в анал 30 Δεκεμβρίου, 2022 8:48 μμ

  I gotta favorite this site it seems very beneficial handy
  My website: подборки анала

 • в анал порно 31 Δεκεμβρίου, 2022 3:44 πμ

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.
  My website: порно анал подборки

 • русское домашнее порно смотреть онлайн бесплатно 31 Δεκεμβρίου, 2022 7:58 πμ

  Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.
  My website: секс видео домашка

 • порнушка анал 31 Δεκεμβρίου, 2022 9:12 πμ

  Very good post.Really looking forward to read more. Great.
  My website: частное порно смотреть

 • порно студентов онлайн 31 Δεκεμβρίου, 2022 3:43 μμ

  Respect to post author, some fantastic information
  My website: порно оргазм видео

 • частное порно молодых 31 Δεκεμβρίου, 2022 11:20 μμ

  As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you
  My website: порно оргазм видео

 • порно домашнее оргазм 1 Ιανουαρίου, 2023 12:33 πμ

  As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can be of assistance to me.
  My website: секс со студентами

 • домашнее порно молоденьких 1 Ιανουαρίου, 2023 6:40 πμ

  I gotta favorite this site it seems very beneficial handy
  My website: домашнее порно любительское

 • русское порно видео по категориям 2 Ιανουαρίου, 2023 8:07 πμ

  Very good post.Really looking forward to read more. Great.
  My website: бесплатно русское порно

 • русский секс по категориям 2 Ιανουαρίου, 2023 10:58 πμ

  A round of applause for your article. Much thanks again.
  My website: секс по русски

 • порно массаж 2 Ιανουαρίου, 2023 12:36 μμ

  I am incessantly thought about this, thanks for posting.
  My website: порно по категориям на русском языке

 • эротика на русском бесплатно 2 Ιανουαρίου, 2023 2:05 μμ

  Very good post.Really looking forward to read more. Great.
  My website: порно русские пьяные

 • русское порно видео 3 Ιανουαρίου, 2023 3:55 πμ

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really thank you! Much obliged.
  My website: russian rape porn

 • порно русское по категориям 3 Ιανουαρίου, 2023 6:28 πμ

  As a Newbie, I am continuously exploring online for articles that can be of assistance to me.
  My website: русская училка порно

 • проведение опрессовки системы отопления 3 Ιανουαρίου, 2023 4:49 μμ

  My family always say that I am killing my
  time here at net, but I know I am getting knowledge every day by reading such nice posts.

 • порно россии бесплатно 4 Ιανουαρίου, 2023 3:19 μμ

  I reckon something truly special in this website.
  My website: порно онлайн русское смотреть

 • русское порно частное 6 Ιανουαρίου, 2023 8:47 πμ

  As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you
  My website: порево бесплатно смотреть

 • домашний оргазм 6 Ιανουαρίου, 2023 5:26 μμ

  Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.
  My website: домашний оргазм

 • анал дома 7 Ιανουαρίου, 2023 12:10 πμ

  I reckon something truly special in this website.
  My website: порно молодых смотреть бесплатно

 • порно студентов бесплатно 7 Ιανουαρίου, 2023 8:57 πμ

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.
  My website: порно оргазм онлайн

 • домашнее анал 7 Ιανουαρίου, 2023 4:34 μμ

  Definitely, what a great blog and revealing posts, I definitely will bookmark your site. Best Regards!
  My website: домашнее порно в анал

 • порно зрелых 8 Ιανουαρίου, 2023 5:04 πμ

  A lot of blog writers nowadays yet just a few have blog posts worth spending time on reviewing.
  My website: порно анал ганг банг

 • порно анал толпой 8 Ιανουαρίου, 2023 10:20 πμ

  Thank you ever so for you blog. Really looking forward to read more.
  My website: русское порно девственницы

 • порно анал hd 8 Ιανουαρίου, 2023 2:12 μμ

  I got what you intend,bookmarked, very decent website.
  My website: анал 1098

 • порно нарезки 8 Ιανουαρίου, 2023 6:07 μμ

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.
  My website: порно зрелые анал

 • pornodom.top 9 Ιανουαρίου, 2023 4:37 μμ

  Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.

 • pornodom.top 9 Ιανουαρίου, 2023 9:47 μμ

  Thanks-a-mundo for the post.Really thank you! Awesome.

 • pornodom.top 10 Ιανουαρίου, 2023 5:15 πμ

  Major thanks for the article post. Much thanks again.

 • порно домашние русское 10 Ιανουαρίου, 2023 4:05 μμ

  I am incessantly thought about this, thanks for posting.
  My website: русское любительское порно

 • любительское порно видео смотреть бесплатно 10 Ιανουαρίου, 2023 8:40 μμ

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.
  My website: смотреть любительское порно

 • домашнее русское порно бесплатно 10 Ιανουαρίου, 2023 11:48 μμ

  A round of applause for your article. Much thanks again.
  My website: любительское порно видео русских

 • DavidGuinc 13 Ιανουαρίου, 2023 12:45 πμ

  That means you’ll get the idea some supplemental features and have access to additional channels where you can pick up visibility, without having to make nous of some confused, handbook migration process. https://googlec5.com

 • анальное порно онлайн 15 Ιανουαρίου, 2023 4:53 μμ

  I’m extremely pleased to discover this website. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!
  My website: порно зрелые жопы

 • анальное порно зрелых 15 Ιανουαρίου, 2023 10:30 μμ

  Very good post.Really looking forward to read more. Great.
  My website: порно со зрелыми бесплатно

 • толпой порно 16 Ιανουαρίου, 2023 2:44 πμ

  Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol
  My website: анал порно

 • JosephFoeme 19 Ιανουαρίου, 2023 9:37 πμ

  Just include to thank you for this immense information. This is what I was looking in compensation https://sites.google.com/view/skribbliogame/

 • Ronaldpaife 19 Ιανουαρίου, 2023 11:30 πμ

  You should get complex in a trial for example of the most advantageous blogs on-line. https://sites.google.com/view/copter-io/

 • Frankrouts 19 Ιανουαρίου, 2023 12:50 μμ

  After swotting a some of the websites for the benefit of your internet position now https://sites.google.com/view/slopeg/

 • EdwinSal 19 Ιανουαρίου, 2023 2:06 μμ

  He is simply not the in any event Paul Walker, you may recall from his previous films. https://sites.google.com/view/pauso/

 • cartoon porn 19 Ιανουαρίου, 2023 5:49 μμ

  I got what you intend,bookmarked, very decent website.
  My website: cartoon porn

 • cartoon porn 20 Ιανουαρίου, 2023 4:07 πμ

  I gotta favorite this site it seems very beneficial handy
  My website: cartoon porn

 • cartoon porn 20 Ιανουαρίου, 2023 3:16 μμ

  I am incessantly thought about this, thanks for posting.
  My website: cartoon porn

 • cartoon porn 21 Ιανουαρίου, 2023 12:33 μμ

  Ponto IPTV a melhor programacao de canais IPTV do Brasil, filmes, series, futebol
  My website: cartoon porn

 • cartoon porn 22 Ιανουαρίου, 2023 3:53 πμ

  I reckon something truly special in this website.
  My website: cartoon porn

 • cartoon porn 23 Ιανουαρίου, 2023 1:57 πμ

  Muchos Gracias for your article.Really thank you! Cool.
  My website: cartoon porn

 • eldWrjHpTmcIqkab 23 Ιανουαρίου, 2023 6:53 μμ

  lnEsrRoxGTCktzu

 • FrankDiath 1 Φεβρουαρίου, 2023 3:12 μμ

  Im impressed, I partake of to admit. Absolutely rarely must i confront a weblog https://sites.google.com/view/iogms/

 • JasonBum 1 Φεβρουαρίου, 2023 5:15 μμ

  Greetings, bear you for ever in the old days wondered to produce with regard to https://sites.google.com/view/iogms/game/hole-io

 • RobertThomb 1 Φεβρουαρίου, 2023 7:51 μμ

  I put one’s trust in complete of your adverts triggered my browser to resize https://sites.google.com/view/iogms/game/1v1-lol

 • TravisGax 2 Φεβρουαρίου, 2023 9:30 πμ

  Really exceedingly good tidings internet page. I secure to permit that https://sites.google.com/view/iogms/game/just-fall-lol

 • MosesIndup 2 Φεβρουαρίου, 2023 12:16 μμ

  Hey I was precisely looking at your plat in Firefox https://sites.google.com/view/iogms/game/1v1-battle

 • JimmyMah 2 Φεβρουαρίου, 2023 2:11 μμ

  Im happy I base this website, I couldnt get any dirt on this vassal exposed to old to. https://sites.google.com/view/iogms/game/territorial-io

 • Geraldsog 2 Φεβρουαρίου, 2023 4:00 μμ

  There are surely wholly a lot of particulars like that to carry off into consideration. https://sites.google.com/view/iogms/game/venge-io

 • Bobbylex 2 Φεβρουαρίου, 2023 4:30 μμ

  I like materialistic like this. This is a great article and I deep down enjoyed reading it. https://sites.google.com/view/iogms/game/moomoo-io

 • KevinBix 2 Φεβρουαρίου, 2023 5:33 μμ

  I use the benevolent data you provide in your articles. https://sites.google.com/view/iogms/game/yohoho-io

 • LuigiJar 2 Φεβρουαρίου, 2023 7:25 μμ

  Thanks a quantities because of giving everybody an extraordinarily eventful chance to read in element from this site. https://sites.google.com/view/iogms/game/gartic-io

 • JamesVorgo 3 Φεβρουαρίου, 2023 7:58 πμ

  Your blog is one of a gracious, i dear one the modus operandi you organize the topics https://sites.google.com/view/iogms/game/draw-io

 • Ramoncrupt 3 Φεβρουαρίου, 2023 9:34 πμ

  This is actually fascinating, You are a very wizard blogger. https://sites.google.com/view/iogms/game/betrayal-io

 • JesseTom 3 Φεβρουαρίου, 2023 10:05 πμ

  Certainly with your thoughts here and that i love your blog! https://sites.google.com/view/iogms/game/lordz-io

 • YAJGZNMLcBnbg 8 Φεβρουαρίου, 2023 2:45 πμ

  dDXJnuBy

 • GbgWIOaB 24 Φεβρουαρίου, 2023 11:01 πμ

  sLrQCYdkjm

 • xUvnRGFMmEuSVt 24 Φεβρουαρίου, 2023 11:02 πμ

  QMrVyzswXtl

 • kKmGeFwP 24 Φεβρουαρίου, 2023 11:03 πμ

  NrKosURgTj

 • секс азиаток 1 Μαρτίου, 2023 7:03 πμ

  A round of applause for your article. Much thanks again.
  My website: порно азиаток

 • MarkusSor 1 Μαρτίου, 2023 9:44 πμ

  I am often to blogging and i unqualifiedly admire your content https://sites.google.com/view/ooyna/oyun/papci-oyunu

 • армянское порно 3 Μαρτίου, 2023 1:50 πμ

  Major thanks for the article post. Much thanks again.
  My website: китайское порно

 • BkwMhcDQFbnEVv 4 Μαρτίου, 2023 1:24 πμ

  aEjUKAhcpIlbdiT

 • eJNmGLVAohiHFsB 4 Μαρτίου, 2023 1:25 πμ

  UvhlrfZmxuiRgs

 • NcgZhrLe 4 Μαρτίου, 2023 1:25 πμ

  mBjwXtVFM

 • армянское порно 4 Μαρτίου, 2023 5:22 μμ

  Wohh precisely what I was searching for, regards for putting up.
  My website: армянское порно

 • порно азиаток 5 Μαρτίου, 2023 3:22 μμ

  I got what you intend,bookmarked, very decent website.
  My website: таджикское порно

 • wuLsQTgtFjvfG 26 Μαρτίου, 2023 9:18 μμ

  lWXGrBAeLECSynv

 • HwBjkomFWhUrL 26 Μαρτίου, 2023 9:19 μμ

  UdqKbAtJ

 • QxMcVwajtnLO 26 Μαρτίου, 2023 9:20 μμ

  GAjgMaSEf

Add Your Comment