Τσιμπούρια, σκνίπες, ψύλλοι _ Προστασία τώρα

Τσιμπούρια, σκνίπες, ψύλλοι _ Προστασία τώρα

Προστάτευσε τον τριχωτό σου φίλο από Τσιμπούρια, σκνίπες, ψύλλους!

Ο καιρός είναι υπέροχος αλλά όσο ζεσταίνει εμφανίζονται και τα παράσιτα.

Προστατεύστε το σκύλο ή τη γάτα σας από τα παράσιτα, σωστά.
Στο κατάστημα μας θα βρείτε βιολογικά προϊόντα για να διώξετε μακριά τα τσιμπούρια, τις σκνίπες και τους ψύλλους.
Φροντίστε να προμηθευτείτε τα βιολογικά εντομοαπωθητικά κολάρα και τα βιολογικά σπρέι σιτρονέλας, πριν αυτά τσιμπήσουν ή δαγκώσουν τον τετράποδο φίλο μας.

Το κολάρο γάτας  και σκύλου της REAL PET περιέχει το ενεργό φυτικό συστατικό geraniol, που αποτελεί τη νεότερη και πιο αποτελεσματική λύση στην απώθηση των παρασίτων και των εντόμων.

Είναι αδιάβροχο, μη τοξικό και δεν επηρεάζει την φυσιολογία της γάτας και του σκύλου.

Προστατεύει αποτελεσματικά από ψύλλους, τσιμπούρια, κουνούπια και σκνίπες, αποτρέποντας τα τσιμπήματα, που θα μπορούσαν να επιφέρουν πολυάριθμες σοβαρές ασθένειες όπως η αιμομπαρτονέλλωση και η αλλεργική από ψύλλους δερματίτιδα.

Η μέση διάρκεια δράσης είναι 4 μήνες, και εξαρτάται αφενός από τις συνθήκες περιβάλλοντος (ζέστη, κρύο, υγρασία κ.λπ.) και αφετέρου από τον τύπο του δέρματος (σε περίπτωση ξηροδερμίας διαρκεί περισσότερο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τοποθετείστε το κολάρο χαλαρά γύρω από το λαιμό της γάτας και γύρω από το λαιμό του σκύλου.

Κόψτε και πετάξτε το μέρος που περισσεύει.

 

*Στο κολάρο γάτας υπάρχει σύστημα ασφαλείας, ώστε αν η γάτα παγιδευτεί κάπου εξ αιτίας αυτού, να μπορεί να απελευθερωθεί.

Ένα τσίμπημα αρκεί για να του μεταδώσει ένα σωρό επικίνδυνες ασθένειες.

Στις Γατοσκυλοκομμώσεις προσφέρουμε στους τετράποδους φίλους μας μια ολοκληρωμένη προστασία από τα παράσιτα… δεν έχετε παρά να μας επισκεφθείτε!

 

24 Comments
 • pożyczka online 1 Ιανουαρίου, 2021 9:05 μμ

  I got what you intend,bookmarked, very decent website.

 • chwilówki online 2 Ιανουαρίου, 2021 10:10 μμ

  Very interesting details you have noted, appreciate it for putting up.

 • replacement ford key 3 Ιανουαρίου, 2021 5:05 πμ

  I reckon something truly special in this website. That’s why I visited it again. I really love your website!

 • ElenaHug 5 Μαρτίου, 2022 4:45 μμ

  Ηello аll, guysǃ I knоw, mу message may be tоо speсifіс,
  Вut mу ѕіstеr fоund nіce man һеre and theу mаrrіed, ѕо һow аbоut me?! 🙂
  I am 23 yеarѕ old, Еlеnа, frоm Rоmania, know Εnglіѕһ and Ruѕsіаn lаnguagеs alsо
  Аnd… Ι have specifіc dіseаsе, named nуmphоmania. Wһо know wһat is tһіѕ, can undеrѕtand mе (bеttеr tо ѕaу it immedіаtеlу)
  Ah yеs, I cоok vеrу tastуǃ аnd I lоvе not оnlу cook ;))
  Im rеal gіrl, nоt proѕtitutе, аnd lооkіng fоr ѕerіouѕ аnd һоt relatiоnѕһiр…
  Αnywaу, уоu can fіnd my profіle һerе: #lіnk

 • KGsoNWacYwVX 16 Μαρτίου, 2022 6:31 μμ

  fLhYzWJbQBm

 • QXFSdpONPoju 29 Μαρτίου, 2022 11:50 μμ

  bFyNLHDMtCicRsGe

 • Annamt 31 Μαρτίου, 2022 2:49 πμ

  Hеllo аll, guуsǃ I know, my mеssаge maу be toо speсifіc,
  But mу ѕіstеr found niсe mаn here аnd thеу mаrrіed, sо hоw abоut me?! 🙂
  Ι am 26 уeаrs old, Аnna, frоm Ukraine, Ι know Еnglіsh аnd Germаn lаnguagеѕ аlso
  And… I havе ѕpеcifiс dіseаѕe, named nуmphоmania. Who knоw whаt is thiѕ, саn undеrstаnd mе (bеttеr to saу іt immediatеlу)
  Αh уes, Ι cооk vеry taѕtуǃ and Ι lоvе not onlу cоok ;))
  Ιm real girl, not prоstіtute, and lоokіng for ѕeriоus and hоt rеlаtionѕhip…
  Anуwау, yоu can fіnd my рrofilе here: http://cumslenmiddli.ga/user/46014/

 • oTbksrGP 4 Απριλίου, 2022 6:21 μμ

  IbuRdYDUkJOTrQ

 • ahGBNoQRDHbf 12 Απριλίου, 2022 12:15 πμ

  kTECBUQIGAx

 • IWQEbARvxOCTsS 25 Απριλίου, 2022 8:26 μμ

  zDROwCBtPEU

 • pmPhIZJbUiDNnXlC 2 Μαΐου, 2022 4:44 πμ

  cUtXrnfGydHCm

 • InDiScQExkdtGAUy 8 Μαΐου, 2022 9:21 πμ

  mIHzGvlBDdM

 • HenryWergy 23 Μαΐου, 2022 7:16 μμ

  Ο υπολογιστής σας μπορεί να σας φέρει επιπλέον εισόδημα εάν χρησιμοποιείτε αυτό το ρομπότ. https://Wergy.bookeat.es/gotodate/promotion

 • HenryWergy 23 Μαΐου, 2022 7:29 μμ

  Ξεκινήστε το ρομπότ και αφήστε το να σας φέρει χρήματα. https://Wergy.bookeat.es/gotodate/promotion

 • HcnDgtfu 27 Μαΐου, 2022 11:35 μμ

  MeCkGDROQmNpsSal

 • Georgepem 18 Ιουνίου, 2022 4:40 μμ

  мусорные пакеты купить
  http://woodipack.ru/

 • Karinakt 22 Ιουνίου, 2022 9:49 πμ

  Нello all, guysǃ I knоw, my meѕѕage mау be tоo ѕрecіfіс,
  Вut my ѕіster found nicе mаn herе аnd they married, so hоw аbout me?ǃ 🙂
  Ι am 27 уеarѕ old, Κаrіnа, frоm Rоmaniа, Ι knоw Εnglіsh and German languagеs аlѕo
  Аnd… I havе ѕpеcifіc diѕeaѕe, named nymрhomаniа. Ԝhо knоw whаt іs thіѕ, саn undеrstаnd mе (better to ѕay it іmmedіаtely)
  Αh yes, I cook verу tastyǃ and Ι lovе nоt onlу cооk ;))
  Ιm rеal gіrl, not рrоѕtіtute, and lоokіng fоr sеriоuѕ and hоt rеlationѕhір…
  Аnywaу, yоu саn fіnd mу рrоfіle herе: http://reilyphar.cf/user/684/

 • tKhwuOQLxYfzn 22 Ιουλίου, 2022 4:03 μμ

  liLIQHeD

 • gitarafuP 24 Ιουλίου, 2022 10:23 μμ

  уроки гитары
  https://gitara.vasha-muz-shkola.ru/

 • IwLVurKxjvtYUAa 1 Αυγούστου, 2022 4:10 μμ

  YBJEdeGWmXSwu

 • gitarafuP 7 Αυγούστου, 2022 6:04 πμ
 • JVDsKAvYw 19 Αυγούστου, 2022 2:40 πμ

  SKrehcalGWs

 • Annaol 30 Αυγούστου, 2022 10:51 μμ

  Гεια σας!
  Ίσως το μήνυμά μου είναι πολύ συγκεκριμένο.
  Αλλά η μεγαλύτερη αδελφή μου βρήκε έναν υπέροχο άντρα εδώ και έχουν μια υπέροχη σχέση, αλλά τι γίνεται με μένα;
  Еίμαι 26 ετών, Άννα, από την Τσεχική Δημοκρατία, γνωρίζω επίσης την αγγλική γλώσσα
  Kαι… καλύτερα να το πω αμέσως. Еίμαι αμφιφυλόφιλη. Δεν ζηλεύω μια άλλη γυναίκα… ειδικά αν κάνουμε έρωτα μαζί.
  A ναι, μαγειρεύω πολύ νόστιμαǃ και μου αρέσει όχι μόνο να μαγειρεύω ;))
  Eίμαι πραγματικό κορίτσι και ψάχνω για σοβαρή και καυτή σχέση…
  Tέλος πάντων, μπορείτε να βρείτε το προφίλ μου εδώ: http://biecegenscycbewa.tk/usr-97266/

 • xpIdmrgiXlV 17 Σεπτεμβρίου, 2022 10:05 μμ

  RfQGkCNKheAymF

Add Your Comment